Bliv medlem

Bliv medlem af Hanseklub.dk

Som medlem, af Hanse Klub Danmark, kan du deltage i det årlige Hanse Træf et sted i Danmark,

vinterarrangement, samt evt. fællesindkøb.

Det årlige medlems kontingent er kr. 200,-

Hvis du ønsker at være medlem af Hanse Klub Danmark: bedes du sende nedenstående oplysninger til  Ulrik Holt               uholt@mail.dk

Model  
Byggenummer
Bådens navn
Hjemhavn
Ejerens navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail

Medlemmer af Hanseklub Danmark kan få tilsendt vedtægter, regnskab m.v. ved henvendelse til Ole Østergaard Pedersen